Stemmerett ved sametingsvalget

Stemmerett ved sametingsvalget

For å kunne stemme til sametingsvalget, så må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

For sametingsvalget gjelder at du må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.

Når du registrerer deg må du avgi erklæring om at du oppfatter deg selv som same og at du enten har samisk som hjemmespråk eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller at du er barn av en person som står eller har stått i valgmanntallet.

Dersom du har registrert deg i Sametingets valgmanntall innen midnatt 30. juni i valgåret, så har du stemmerett ved valget i 2021.

Dersom du er same fra Sverige, Finland eller Russland, så må du ha vært folkeregistrert i Norge de tre siste årene før du kan registrere deg inn i Sametingets valgmanntall.