Utmelding av Sametingets valgmanntall

For å melde deg ut av Sametingets valgmanntall, så logger du inn på ID-portalen/MinID og fyller ut skjema: 

Utmelding av Sametingets valgmanntall