Ledig stilling som renholder/fagarbeider

Ledig stilling som renholder/fagarbeider

Sametinget har ledig fast stilling som renholder i administrasjonsavdelingen og ønsker deg med på laget.

Søknadsfrist: 21.08.2022

Hos oss får du jobbe sammen med gode kollegaer og i et godt arbeidsmiljø. Arbeidssted er Sametingsbygget i Karasjok. Renhold er underlagt seksjon for IT og drift, som er del av administrasjonsavdelingen. Administrasjonsavdelingens hovedoppgave er å yte sikre, gode, effektive og fremtidsrettede servicetjenester til brukerne våre, som er det politiske- og administrative nivået på Sametinget.

Arbeidsoppgaver

Daglig og periodisk renhold av Sametingets lokaler etter renholdsplan. Hovedrengjøring av Sametingets lokaler. Kantine- og kjøkkentjeneste ved behov.

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av deg med fagbrev innen renhold. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse. Det er også ønskelig at du har erfaring fra kantine-/kjøkkendrift, om du ikke har det vil opplæring bli gitt.

Den som tilsettes må beherske norsk og det vil være en fordel om den som tilsettes også behersker samisk. Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å ta eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, innen to år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver.

Vi ønsker at du er:

 • opptatt av å levere høy kvalitet på en effektiv måte ryddig
 • nøyaktig og samarbeidsvillig
 • serviceinnstilt og fleksibel
 • kan arbeide systematisk og selvstendig

Samisk språk og kulturforståelse

Kandidater som behersker samisk, vil bli foretrukket. Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å ta eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, innen to år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver. Søker må være forberedt på språktest i forbindelse med intervju.

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1130 renholder eller 1203 fagarbeider, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV`en.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.

Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen", og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Seksjonssjef John Klemetsen Engstad Tlf. +47 993 66 004 -john.klemetsen.engstad@samediggi.no

Søk stillingen

Søknadsfrist: 21. august 2022