Statistikk fra Sametinget - 2. publikasjon (april 2018)

Dette er andre publikasjonen av Sametingets interne statistikk. Statistikken viser hvordan Sametinget har bevilget midler gjennom sine prosjekter og tilskuddsordninger fra 2014 til 2017.

Dataene er hentet fra Sametingets tilskuddsregister Access.

Statistikken er inndelt i 6 deler. Hver del er inndelt i tre deler, den første delen viser samlebevilgningen, den andre delen viser direkte tilskudd, og den tredje delen viser søkerbaserte tilskudd.

Samlet bevilgning inneholder direkte tilskudd, søkerbaserte tilskudd, avtaler og prosjekter. Vi har valgt å spesifisere på språk, kultur, barnehage, grunnopplæring og næring. Det er innenfor disse områdene de største tilskuddsordningene er.

Det er Sametinget som har utarbeidet publikasjonen.

Videre plan er at Sametinget publiserer statistikk hvert halvår, og neste utgivelse vil være i september 2018. Publikasjonens språk er norsk og nordsamisk.

Ved eventuelle spørsmål er kontaktperson fagleder i budsjett og samordningsseksjonen, Veslemøy Dahl, tel. 78 47 41 07. 

Sametingets statistikk - april 2018 (PDF, 652 kB)

Samlet bevilgning (XLSX, 14 kB)

Næring (XLSX, 13 kB)

Grunnopplæring (XLSX, 11 kB)

Barnehage (XLSX, 13 kB)

Kultur (XLSX, 16 kB)

Språk (XLSX, 13 kB)