Statistikk fra Sametinget - 3. publikasjon (september 2021)

Dette er den tredje publikasjonen av Sametingets interne statistikk. Hensikten med denne publikasjonen er å formidle hvordan Sametingets tilskuddsordninger bevilges.

Les publikasjonen: Sametingets statistikk 2021 (PDF, 13 MB)

Sametingets tilskuddsordninger skal styrke vekst og positiv utvikling i samiske lokalsamfunn, i tillegg til å sikre samiske rettigheter og interesser i hele Norge. Sametinget bevilger årlig flere hundre millioner kroner til mottakere innenfor de ulike stipend- og tilskuddsordningene. Sametingets statistikk presenterer de største tilskuddsordningene, og gir en oversikt over hvor mye som bevilges og til hvilke kommuner.

Statistikken er inndelt i sju kapitler, hvor hver del i tur deles inn i tre underkapitler. Disse kapitlene tar for seg de største tilskuddsordningene, som er språk, grunnopplæring, barnehage, næring og kultur. Underkapitlene viser samlet bevilgning, søkerbaserte tilskudd og direktetilskudd, og hvordan disse fordeles geografisk og over tid. 

Alle tall er hentet fra Sametingets egen tilskuddsdatabase Access. Det er Sametingets administrasjon som har utarbeidet denne publikasjonen. 

Sametinget har utarbeidet oversikt hvor mye tilskudd hver kommune mottar i ulike sammenhenger, med et interaktivt kart. For kommuner som i perioden er blitt slått sammen med, eller innlemmet i, andre kommuner, vil tilskudd falle inn under den nye kommunen. Her kan du se hva din kommune tildeles fra Sametinget:


Les også tidligere statistikker:

Statistikk fra Sametinget - 2. publikasjon (april 2018)
Statistikk fra Sametinget - 1. publikasjon (august 2017)

Dov leah gyhtjelassh?

Veslemøy Dahl
Fágajođiheaddji/Fagleder
Epost
Telefon +47 78 47 41 07