Statistikk fra Sametinget - 4. publikasjon (desember 2022)

Dette er den fjerde publikasjonen av Sametingets statistikk. Hensikten med publikasjonen er å formidle hvordan Sametingets tilskuddsordninger bevilges.

Les publikasjonen Sametingets statistikk 2018-2021 (PDF, 4 MB)

Sametingets statistikk har vært et overskuddsprosjekt, og resultatet av dette er at den publiseres på et noe ukurant tidspunkt. Ambisjonene er at statistikken i fremtiden skal publiseres rett etter Sametingets årsmelding, i første kvartal.

Sametingets tilskuddsordninger har som hensikt å sikre vekst og positiv utvikling i samiske lokalsamfunn, samt sikre rettighetene og interessene til hele den samiske befolkningen. En positiv utvikling for samisk språk, kultur og samfunnsliv forutsetter tilgang til kritisk kapital for næringslivet i samisk område, men også tilgang til samiske kulturinstitusjoner, språkarenaer og helse- og sosialtjenester for samer bosatt i hele Norge.

Sametingets statistikk deles i år inn i åtte kapitler, med tilhørende underkapitler, som i større grad skal gjenspeile formen på Sametingets budsjett og Sametingets årsmelding.

Alle tall over tilskudd er hentet fra Sametingets tilskuddsdatabaser1, og kart er utviklet med programpakken fhimaps2 for R, utviklet av Folkehelseinstituttet. For kommuner som er slått sammen, vises kun det nyeste kommunenavnet i oversikter og kart.

Det er Sametingets administrasjon som har utarbeidet denne publikasjonen.