– Ikke greit at Miljødirektoratet hopper over konsultasjoner

I går annonserte Miljødirektoratet at laksefisket i Varangerfjorden blir begrenset. Sametingspresidenten er kritisk til at Miljødirektoratet har brutt Konsultasjonsloven (Sameloven kap 4).

Les Sameloven kap 4

Les nyheten på Miljødirektoratets nettsted: Åpner 16 stengte lakseelver – strammer inn i Varanger

Sjølaksefisket innskrenkes fra fire til to dager i de resterende to ukene av årets sesong, inkludert Karlebotn, Kjøfjord, Bøkfjord og Jarfjord. I elvene som som renner ut i Varangerfjorden med sidefjorder, avsluttes laskefisket to uker før det som tidligere er blitt bestemt. Det betyr at laksefisket stenger 17. august i Komagelva, Skallelva, Vestre Jakobselv og Bergebyelva, og 1. August i Storelva, Munkelva, Haukelva, Braselva, Sandneselva, Klokkerelva og Nyelva.

– Jeg mener det er kritikkverdig at Miljødirektoratet ikke har konsultert med berørte samiske rettighetshavere. Bivdu, Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, Finnmark Sjølaksefiskerforening, Neidenelvens Fiskefellesskap og Norrõs Skoltesamene hører til som skulle vært konsultert, sier sametingspresident Silje Karine Muotka. Hun understreker at dette ikke nødvendigvis er en uttømmende liste, siden alle berørte samiske grupper kan kreve konsultasjon, og det er ikke krav om at man har eget organisasjonsnummer.

Sametinget mener at det ikke holder å lene seg på prosedyrer fra 2014 fordi Konsultasjonsloven er tredt i kraft siden dette (2021). 

– Konsultasjonsloven ble opprettet nettopp for å sikre gode prosesser og at man har legitimitet lokalt. Det må også Miljødirektoratet forholde seg til, sier sametingspresidenten. Hun fremholder at laksefiske i sjø og elv er viktig kulturbærende samisk høsting og næring.