Sametingsadministrasjonens overordnede strategi

1 Overordnet oppdrag

Sámedikki mihttomearri lea nannet sápmelaččaid politihkalaš dili ja ovddidit sápmelaččaid beroštumiid Norggas, váikkuhit sápmelačča ovttadássásaš ja vuoiggalaš meannudeami ja láhčit dili nu ahte sápmelaččat sihkkarastet ja ovdánahttet gielaset, kultuvrraset ja servvodateallimasat.

Hálddahusa bajimuš bargu lea:

Sámedikki politihka ja hálddašeami bokte seailluhit ja ovdánahttit sámi giela, kultuvrra ja servodateallima.