Rabas virggit

Sámedikkis lea rabas bistevaš virgi áššemeannudeaddjin bargiidjuhkosis. Juhkosis leat 6 bargi oktan fágajođiheddjiin, ja gullá hálddahusossodahkii. Álgin farggamusat.

Ohcanáigemearri: Skábmamánu 7. beaivvi 2021.

 

Sámedikkis lea rabas bistevaš virgi áššemeannudeaddjin bargiidjuhkosis. Juhkosis leat 6 bargi oktan fágajođiheddjiin ja gullá hálddahusossodahkii. Álgin farggamusat.

Ohcanáigemearri: Skábmamánu 7. beaivvi 2021

Sámedikkis lea rabas sadjásašvirgi gulahallanráđđeaddin gulahallanstábas jahkái. Mii ohcat gulahallanráđđeaddi gii lea servvodatberošteaddji, dáhtolaš ovttasbargat, boađusáŋgir ja geas leat buorit bargonávccat. Álgin lea farggamusat. Ohcanáigemearri: 31.10.21.