Komitémøter 20.-23.02.24

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 19.-23.02 2024, og plenumsmøte 04.-08.03 2024.

Mandag 19.02.24 er satt av til innreise og gruppemøter. Tirsdag 20.02.24 kl. 09.00-12.00 er det seminar i auditoriet. Komitémøtene starter tirsdag 20.02.2024 kl. 14.00 og avsluttes fredag 23.02.2024 innen kl. 12.00.

Gjennom åtte saker, så skal Sametingets representanter behandle Sametingets vurdering av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. I forbindelse med behandlingen legges det opp til et utvidet kulturelt og faglig program.

Tidspunkt
Mandag 19.02.2024 09.00 - fredag 23.02.2024 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

Fagkomiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen

Sak 005/24 Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – Sametingets overordnede vurderinger
Saksordfører: Beaska Niillas (NSR)
Skyggesaksordfører: Vibeke Larsen (NKF)

Sak 011/24 Sannhet og forsoning - Pilar 5: Implementering av regelverk
Saksordfører: Ronny Wilhelmsen (Bb)
Skyggesaksordfører: Elisabeth Erke (Sp)

Sak 013/24 Sametingets årsmelding 2023
Saksordfører: Kristin Sara (NSR)
Skyggesaksordfører: Øyvind Lindbäck (NKF)

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Sak 006/24 Sannhet og forsoning - Menneskelige omkostninger
Saksordfører: Kirsten Inger Anti (Sp)
Skyggesaksordfører: Ann Elise Finbog (Sfp)

Sak 007/24 Sannhet og forsoning - Pilar 1: Kunnskap og formidling
Saksordfører: Knut Einar Kristiansen (NKF)
Skyggesaksordfører: Aili Guttorm (NSR)

Sak 008/24 Sannhet og forsoning - Pilar 2: Språk og opplæring
Saksordfører: Tom Sottinen (Bb)
Skyggesaksordfører: Mathias Eilert Olsen (NSR)

Nærings- og kulturkomiteen

Sak 009/24 Sannhet og forsoning - Pilar 3: Kultur og kulturminner
Saksordfører: Svein Oddvar Leiros (Sp)
Skyggesaksordfører: Ulf Tore Johansen (NKF)

Sak 010/24 Sannhet og forsoning - Pilar 4: Forebygging av konflikter
Saksordfører: Ingvild Maria Leifsdatter Halvorsen (NKF)
Skyggesaksordfører: Henrik Olsen (NSR)

Sak 012/24 Sannhet og forsoning - Næring
Saksordfører: Mathis Nilsen Eira (NSR)
Skyggesaksordfører: Jørn Are Gaski (partipolitisk uavhengig)

Program komitémøte

Utstillingen “Fornorsking og forsoning” kommer til Sametinget på tirsdag under komitéuka og blir stående over plenum og frem til påske. 

Mandag 19.02.24

09.00- Gruppemøter / Innreisedag

12.00-13.00 Lunsj

13.00- Gruppemøter

Tirsdag 20.02.24

09.00 Fagseminar – Mellom sannhet og forsoning, Sametingets auditorium, rådsmedlem Runar Myrnes Balto leder seminaret. Seminaret streames og vil kunne sees i opptak senere.

11.00 Sofasamtale – fremtidens Sápmi, samtalen ledes av Katri Somby. 
- Samiske skoleelever (video)
Deltakere i samtalen:
- Pia Lane, tidligere medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen
- Laila Somby Sandvik, Sametingets eldreråd 
- Anders Broderstad, rådgiver Norges institusjon for menneskerettigheter
Sametingsrådet ved rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen oppsummerer.

12.00-14.00 Lunsj og gruppemøter

13.00-14.00 President Silje Karine Muotka inviterer gruppeledere til møte – Møterom A032 Stádda

13.00 Omvisning på Sametinget, engelskspråklig

14.00- Komitémøter

15.00 Hilsen fra tidligere kommisjonsmedlemmer
- Plan- og finanskomiteen, ved Einar Niemi
- Oppvekst-, omsorgs og utdanningskomiteen, ved Ketil Zachariassen
- Nærings- og kulturkomiteen, ved Aslak Syse

17.00- Kaffepause og gruppemøter

19.00 Middag med inviterte gjester

Onsdag 21.02.24

09.00-10.00 Komitémøter

09.00-12.00 Muntlige høringer i komiteene. Høringene blir streamet direkte på Sametingets web-TV.

10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter

10.30-12.00 Komitémøter

12.00-14.00 Lunsj og gruppemøter

13.00 Omvisning på Sametinget, norskspråklig

14.00-16.00 Komitémøter

16.00-17.00 Kaffepause og gruppemøter

Kl. 17.00 Filmvisning i auditoriet: «Samiske fortellinger om rett og urett». Innledning ved regissør Frode Vestad. For Sametinget og inviterte gjester

Torsdag 22.02.24

09.00-10.00 Komitémøter

10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter

10.30-12.00 Komitémøter

12.00-14.00 Lunsj og gruppemøter

14.00-17.00 Komitémøter

17.00- Kaffepause og gruppemøter

Fredag 23.02.24

09.00-10.00 Komitémøter

10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter

10.30-12.00 Komitémøter

12.00- Lunsj

Komitémøtene avsluttes innen kl. 12.00 på fredag.