Åpen invitasjon til høring under Sametingets komitéuke

Gjennom åtte saker skal Sametingets representanter behandle Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. I forbindelse med behandlingen legges det opp til åpen, muntlig komitéhøring, og et utvidet kulturelt og faglig program. 

Sametinget har hatt rapporten «Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner» på høring for å innhente synspunkter fra det samiske samfunnet. Sammen med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport danner høringssvarene grunnlaget for de åtte sakene som skal til politisk behandling på Sametinget, først i komiteene så i plenum. 

Disse sakene skal behandles på Sametinget

Muntlig høring

I forbindelse med at den politiske behandlingen tar til åpner komitélederne på Sametinget for muntlig høring av sakene som er fremmet. Den åpne, muntlige høringen er på Sametinget eller digitalt via Teams onsdag 21. februar kl. 09.00-12.00.

Komiteene inviterer samiske foreninger, institusjoner og organisasjoner til å si sin mening om sakene som Sametinget skal behandle. 

Høringene blir streamet direkte. Det er mulig med fysisk fremmøte på Sametinget i Karasjok for å avgi muntlig høring. Reise og opphold må dekkes selv. Det er alternativt mulig med deltakelse via Teams. Det er ikke mulig å avgi høringssvar via nett og enkeltpersoner kan ikke legge frem synspunkter.  

Påmelding til komitésekretariatet: komitesekretaer@samediggi.no. Frist: 16. februar kl. 09.00. 

Angi hvilken sak dere vil kommentere, hvem dere representerer og om dere møter personlig i Karasjok eller deltar på Teams. Møtetidspunkt og tidsbruk vil fordeles mellom høringsinstansene etter fristen.

Følgende saker skal behandles

Plan- og finanskomiteen

Sak 005/24 Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – Sametingets overordnede vurderinger
Sak 011/24 Sannhet og forsoning - Pilar 5: Implementering av regelverk

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Sak 006/24 Sannhet og forsoning - Menneskelige omkostninger
Sak 007/24 Sannhet og forsoning - Pilar 1: Kunnskap og formidling
Sak 008/24 Sannhet og forsoning - Pilar 2: Språk og opplæring

Nærings- og kulturkomiteen

Sak 009/24 Sannhet og forsoning - Pilar 3: Kultur og kulturminner
Sak 010/24 Sannhet og forsoning - Pilar 4: Forebygging av konflikter
Sak 012/24 Sannhet og forsoning - Næring

Kulturelt og faglig program

I forbindelse med Sametingets behandling av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir det laget et utvidet kulturelt og faglig program. 

Sametingsrådet inviterer til et fagseminar 20. februar kl. 09.00-12.00 som tar opp prosesser i de nordiske landene knyttet til Sannhets- og forsoningskommisjonenes arbeid. Seminaret arrangeres i auditoriet på Sametinget i Karasjok, og er åpent for alle. Rådsmedlem Runar Myrnes Balto leder seminaret, som også streames på Sametingets nett-tv.

Les mer om fagseminaret