Aktuelt

Sametinget har gitt 400 000 kroner i tilskudd til et nytt saltvannsanlegg ved Kløvnes havn i Nesseby.

Som del av arbeidet med å følge opp UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003, arrangerte Sametinget og Kulturrådet en workshop om samisk immateriell kulturarv 13.-15. november 2019. Representanter fra finsk, svensk og norsk side av grensen deltok. Rapporten, som er skrevet av UNESCO-konsulentene Harriet Deacon og Rieks Smeets, er nå klar. De to fasiliterte også workshopen i november 2019.

Sametinget har stor forståelse for konsekvensene duodjibedriftene kan oppleve som følge av koronaviruset.

Tilsettelsesutvalget har vedtatt hvem som skal lede administrasjonen i det nasjonale folkevalgte parlamentet for samene i Norge. Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) ser frem til et godt samarbeid. 

Tromsø kommunestyre skal onsdag 29.04.2020 ta stilling til de omstridte planene for reiselivsanlegget og hyttebyen Arctic Center på Rávdnjemuotki/Finnheia ved Tromsø. Sametinget har reist innsigelse på grunn av hensyn til reindrift og en fredet reindriftssamisk sommerboplass som har nasjonal verneverdi. Her kan du lese hele innsigelsen, i tillegg til Sametingets kulturminneredegjørelse.

Sametinget i Karasjok er fra mandag 27. april igjen åpen for publikum, med visse begrensninger av hensyn til koronasituasjonen. Ordinære omvisninger arrangeres foreløpig ikke.

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš har 40-årsjubileum i 2021, og i den forbindelse skal de utgi en en fotodokumentarisk bok. Sametingsrådet bevilger kr. 200 000,- til arbeidet med boken.

Sametingsrådet har tildelt tilskudd på nesten 700.000 kroner til ulike barnehager og barnehageprosjekter. Både støtte til ansatte som ønsker språkopplæring og materiell som er med å styrke samisk tilstedeværelse. Samtidig ønsker rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) på vegne av sametingsrådet lykke til med delvis gjenåpning av barnehager.

Eksamensordningene for elever i grunnskolen og videregående opplæring er nå på høring, og høringsfristen er 21. april 2020. Sametinget oppfordrer nå på det sterkeste grunnskoler og videregående skoler, høyskoler og universitet, foreldre- og elevorganisasjoner og andre i det samiske samfunnet,  om å gi høringsuttalelse til de nye eksamensordningene.

Her har vi samlet alle artikler og kronikker vi har publisert i forbindelse med korona-pandemien.