Aktuelt

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Sametinget jobber for å få oversatt viktig, befolkningsrettet informasjon om korona til de samiske språkene.

 

Sametinget har stor forståelse for de konsekvensene det samiske næringslivet, institusjoner og kulturlivet ellers får som følge av koronaviruset, og innvilger utsettelser av prosjekter.

Sametinget innfører flere tiltak for begrensing av koronasmitte (covid-19) blant sine ansatte og deltar i nasjonal dugnad for å hindre smitte og for å redusere trykket på helsevesenet.

Sametingsrådet har bevilget 150 000 kroner til AIDA 2-prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole, Samisk arkiv i Finland og Ájtte museum i Sverige.

Sametingsrådet har bevilget 300.000 kroner til Holmen gårds- og naturbarnehage i Alta.

Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø gjennomfører nå en storstilt ombygging av sine lokaler. Sametinget gir i den forbindelse tilskudd på kr 200 000 til en fullstendig ombygging av museets butikk.

Sametingsrådet gir støtte til to bedrifter for gjennomføring av språkkurs for voksne, samt bevilgning til utvikling av spill-applikasjoner for barn. – Det viktig at Sametinget støtter opp om samisk språktilbud til alle aldersgrupper på ulike måter, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametinget gir 300.000 kroner i tilskudd til selskapet Meron AS i Tana kommune. Midlene skal gå til kjøp av fiskebåt til ung fisker.

Sametinget vil etablere et samisk barneforum hvor blant annet en trygg digital hverdag inngår som del av deres arbeid.