Aktuelt

Sametinget arrangerer ikke komitémøter i mai.

Sametingsrådet har i dag vedtatt en rekke tiltak som har fokus på å støtte opp om nærings- og kulturlivet med tiltak, prosjekter og omstilling som kan dempe senskadene av koronakrisen. Sametinget forventer at sentrale myndigheter bidrar med likviditetsstøtte og krisepakker som også når samiske næringer og samisk kulturliv, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR). 

Sametingsrådet tildeler tilskudd til tre svært ulike næringsformål på til sammen kr. 352 500,-. Tilskuddene skal stimulere til vekst, rekruttering og verdiskapning i lokale samiske næringer.

Sametingsrådet har bevilget kr 500 000 til arbeid med varemerkene Sámi Duodji og Sámi Made. Varemerket Sámi Duodji er rettet inn mot tradisjonell duodji produsert av samer, mens det nye varemerke Sámi Made er rettet inn mot produkter laget av samer, dette kan for eksempel være design.

Sametingsrådet deler ut 13 duodjistipend á kr. 10 000,- til elever på videregående nivå.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) mener at Kautokeino kommune har tatt et viktig initiativ for å støtte reindrifta når de vil åpne den vinterstengte veien til Biedjovággi. Sametingsrådet bidrar økonomisk til tiltaket.

Sametinget har gitt NTNU støtte på 30 000 kroner for å arrangere sørsamisk språkkurs for ansatte og studenter.

Sametingspresident Aili Keskitalo

Med stengte barnehager og skoler over hele landet, har læring i hjemmet plutselig fått en ny dimensjon. Sametinget har derfor utarbeidet oversikt over hva som finnes av tilgjengelige samiske digitale læringsressurser, for barnehager og grunnopplæringen.

Kronikk av sametingspresident Aili Keskitalo.