Forberedelser til ny sametingsperiode

Dette skjer fra valgdagen til det nye Sametinget er konstituert 20. oktober 2021.

Prognoser og foreløpige resultater fra sametingsvalget 2021 vil publiseres på nettstedet valgresultat.no fortløpende etter at sperrefristen utløper 13. september 2021 kl. 21.00.

Ved valget i 2017 forelå et foreløpig valgresultat allerede på valgnatta og prognosen for hvem som kommer inn på Sametinget kan foreligge allerede før midnatt. Den endelige opptellingen vil ta lengre tid og det forventes at det vil gå minst 1 uke før valget er endelig opptelt. Det samme mønsteret følges også ved stortingsvalget.

Etter valget skal Sametinget godkjenne valgresultatet og fordele representanter til Sametingets plenumsledelse, fagkomiteene og andre komiteer som Sametinget har etablert. 20. oktober 2021 åpnes Sametingets nye fire års periode.

Når valgresultatet foreligger og fullmaktene er utstedt av Sametingets valgnemnd, så skal forberedende fullmaktskomité gjennomgå valget i sin helhet. Denne komiteen ble valgt på siste plenumsmøte. Inntil fullmaktene er godkjente fungerer de nye representantene midlertidig.

Når de nye sametingsrepresentantene møtes 20. oktober 2021, konstitueres plenum. Når representantene tar plass i plenumssalen, så sitter de ut fra hvilken valgkrets de hører til. Valgresultatet bestemmer akkurat hvor den enkelte skal sitte. Det er satt av egne plasser til presidenten og rådsmedlemmene. 

Valgkretsenes førsterepresentant legger fram fullmaktene. Deretter velger plenum fullmaktskomiteen som skal foreta endelig godkjenning av fullmaktene. Den påfølgende dagen 21. oktober møtes plenum igjen og da foretar Sametinget den endelige godkjenningen av valgresultatet, og dermed også av representantene. Deretter trer plenum i arbeid og velger først møteledelse for plenum. Etter at møteledelsen er valgt, overtar de ledelsen av Sametingets plenum.

Plenum velger så Sametingets president som da legger fram sin politiske erklæring og utpeker rådsmedlemmene. Presidenten og rådsmedlemmene trer så av som plenumsrepresentanter og deres vararepresentanter trer inn i plenum.