Luondduresurssat

Sámediggi lea registreren ahte sámi guovlluin siđašedje eanegat ávkkástallat luondduressurssain.

Dát ovdáneapmi lea erenoamážit dáhpáhuvvan energiija- ja minerálaealáhusaid oktavuođas. Bieggafápmorustegiid ceggen lea dakkár doaibmá mas atnet earánoamáš stuorra guovlluid, ja lea čielgagoahtán ahte dát huksen váikkuha hirbmat negatiivvalaččat árbevirolaš sámi ealáhusaide ja kultuvrii, ja earánoamážit boazodollui. 

Sámediggi eaktuda ahte dat galgá dáhpáhuvvat dássidit, ja soabalašvuođain ja áddejumiin gaskal ealáhusdoaimmaheddjiid, eiseválddiid ja sámi servodaga.

Sámedikki eaktuda ahte fitnodagat mat doibmet árbevirolaš sámi guovlluin čuvvot riikkaidgaskasaš njuolggadusaid mat gustojit ealáhuseallima olmmošvuoigatvuođaovddasvástádussii.