Plánen mearas

Plánen mearas galgá sihkarastit luondduvuođu sámi, kultuvrralaš ealáhussii ja servodateallimii. Álbmotrievttálaš konvenšuvnnat galget čuvvojuvvot vai dát áimmahuššojuvvo, seammaládje go dalle go pláne eatnamis.

Sámedikki plánaveahkki guoská plánemii ja mearrádusaid mat sáhttet váikkuhit sámi kultuvrra, ealáhusdoaimmaheami ja servodateallima luondduvuđđui árbevirolaš sámi guovllus eatnamis ja mearas gitta ovtta nautalaš miilla olggobealde vuođđolinjá.

Mearrasámi guovlluide guoská oassálastilága mearrádus §21 ja mearraresursalága 7g čujuha hálddahusa ovddasvástádussii áimmahuššat sámi kultuvrra materiálalaš vuođu.