Restaurering av utedo og restanser i Ner-Kaperdalen 2019–2022

Midt-Troms museum har, med støtte fra Sametinget, satt i stand flere gamle bygninger på den samiske boplassen i Ner-Kaperdalen i Senja kommune. Bygningene er en sentral del av museets formidling av samisk historie. Den gamle utedoen er restaurert, og det er gjort utbedringer på bolig- og fjøsgamme.

Les mer i rapporten:

Rapport til Sametinget - Restaurering av utedo og restanser i Ner-Kaperdalen 2019-2022 (PDF, 5 MB)

Restaurering av utedo i Ner-Kaperdalen i Senja kommune