Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)

Sametinget deltar i Riksantikvarens arbeid med å utvikle verktøy for arbeid med landskap.

 Et ledd i dette er på opprette et landsomfattende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Registeret skal være et planleggingsverktøy for kommuner og myndigheter og hjelpe dem med å ivareta viktige landskapsverdier.

Målet er at KULA-områdene til sammen skal vise mangfoldet i kulturhistorien. De skal vise tidsdybde, viktige historier og hendelser, spor etter bosettinger, næringer og hvordan etniske og sosiale grupper har satt sitt preg på landskapet.  

Utvelgelsen av landskapene blir gjort i nært samarbeid mellom Riksantikvaren, Sametinget og fylkeskommunene.   Kommunene er også involvert.  

De valgte landskapene blir lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden, og er tilgjengelige for publikum på nettsiden Kulturminnesøk.

Du kan lese mer om KULA på Riksantikvarens nettsider.

Kula-rapporten for Troms finner du her