Ráhkkaneamit ođđa sámediggeáigodahkii

Ráhkkaneamit ođđa sámediggeáigodahkii

Dát dáhpáhuvvá válgabeaivvi rájes dassážii go ođđa Sámediggi vuođđuduvvo golggotmánu 20. b. 2021.

2021 sámediggeválgga prognosat ja gaskaboddosaš bohtosat almmuhuvvojit dađistaga neahttabáikái valgresultat.no maŋŋel go daid lea lohpi almmuhišgoahtit čakčamánu 13. beaivvi 2021 dii. 21.00.

2017 válggas lei gaskaboddosaš válgaboađus válmmas válgaija juo, ja prognosa das gii beassá Sámediggái sáhttá leat válmmas ovdal gaskaija juo. Loahpalaš lohkamiin ádjánit guhkit ja vurdojuvvo ahte manná unnimusat vahkku ovdalgo leat geargan jienaid lohkamiin. Dát vuohki adno maiddái stuoradiggeválggas.

Maŋŋel válgga galgá Sámediggi dohkkehit válgabohtosa ja juohkit áirasiid Sámedikki dievasčoahkkinjođihangoddái, fágalávdegottiide ja eará lávdegottiide maid Sámediggi lea ásahan. Golggotmánu 20. beaivvi 2021 rahppo Sámedikki ođđa njealji jagi áigodat.  

Go válgaboađus lea válmmas ja go Sámedikki válganammagoddi addá fápmudusa, de galgá válmmašteaddji fápmuduslávdegoddi guorahallat válgga ollislaččat. Dát lávdegoddi válljejuvvui maŋemus dievasčoahkkimis. Dassážii go fápmudusat leat dohkkehuvvon doibmet ođđa áirasat gaskaboddosaččat.

Go ođđa sámediggeáirasat čoahkkanit golggotmánu 20. beaivvi 2021, de vuođđuduvvo dievasčoahkkin. Go áirasat váldet saji dievasčoahkkinsálas, de leat sin čohkkánsajit mearriduvvon dan vuođul guđe válgabiirii gullet. Válgaboađus mearrida gokko guhtege čohkká. Presidentii ja ráđđelahtuide leat várrejuvvon sierra sajit.

Válgabiirriid vuosttaš áirras buktá fápmudusa. Dasto vállje dievasčoahkkin fápmuduslávdegotti mii galgá loahpalaččat dohkkehit fápmudusaid. Beaivvi maŋŋel, golggotmánu 21. beaivvi, čoahkkana fas dievasčoahkkin ja dalle dohkkehuvvojit Sámedikki válgabohtosat loahpalaččat, ja nu maid áirasat. Maŋŋel dan bargagoahtá dievasčoahkkin ja vállje vuos dievasčoahkkimii ođđa čoahkkinjođihangotti. Go čoahkkinjođihangoddi lea válljejuvvon, jođihišgohtet sii Sámedikki dievasčoahkkima.

Dievasčoahkkin vállje de Sámedikki presideantta, gii de buktá iežas politihkalaš julggaštusa ja nammada ráđđelahtuid. Presideanta ja ráđđelahtut lávkejit de eret dievasčoahkkináirrasin ja sin várrelahtut váldet saji dievasčoahkkimii.