Appell fra sametingspresident Silje Karine Muotka til aksjonistene i OED

Søndag klokken 12.00 holdt sametingspresident Silje Karine Muotka denne appellen som ble sendt digitalt. 

Godt folk, kjære dele alle som kjemper for samiske rettigheter, naturvernere og til dere alle!

Jeg vil gi min støtte til dere unge aksjonister og til Fovsen Njaarke reineiere. I et fungerende demokrati skal det være mulig å vise sine meninger, og også gjøre motstand. Dere unge som nå er i olje- og energidepartementets (OED) lokaler har valgt å vise med tydelighet deres motstand mot at staten Norge fortsetter å bryte menneskerettigheter, uten å ta konsekvensene av dommen i Høyesterett.

Og jeg forstår at dere velger å gjøre det, og jeg er takknemlig for at dere har valgt en fredelig og trygg måte å vise dette på. Jeg er takknemlig for at dere tenker på sikkerheten og at dere har godt mot, mat og at dere tar vare på hverandre. 

Dere har allerede oppnådd mye etter mitt syn. Dere har skapt ny medieinteresse for saken og dere har snakket med statsråd Terje Aasland. Jeg er takknemlig for det og synes dere har vært veldig modige. 

Jeg skal også treffe statsråd Aasland på torsdag, og jeg forventer at OED nå skal forberede seg enda bedre slik at vårt krav om at menneskerettsbruddet må opphøre umiddelbart snarest etterkommes.            

Jeg mener at staten må be om unnskyldning for at den forferdelige situasjonen med dette menneskerettsbruddet som har oppstått, og at bruddet fortsetter fra dag til dag. 

En historisk og enstemmig dom er avsagt i Høyesterett. Vi krever at dommen får konsekvenser umiddelbart! 

Som sametingspresident så er mitt tydelige budskap at nå er det på tide med rettferd for Fovsen Njaarke!