Minneord ved begravelsen til Ellen Inga O. Hætta

Plenumsleder Tom Sottinen representerte Sametinget ved begravelsen til Ellen Inga O. Hætta i Kautokeino kirke 3. mars 2023.

Sámedikki bealis, de háliidan dáid muitosániid dadjat Ellen Inga O. Hætta hávdádeamis.

Vi skal i dag ta avskjed med Ellen Inga O. Hætta. Det er vondt og vemodig å stå her, å finne trøstende ord til familien, til slekten og til hele Guovdageaidnu-samfunnet.

Ellen Inga var raus, hun var visjonær og hadde en sterk vilje til å finne utviklingspotensiale. Hun var også løsningsorientert - det umulige skulle være mulig, hverken mer eller mindre. Fra de minste prosjektene til store viktige signalbygg, som eksempelvis bygget som nå reiser seg her i Guovdageaidnu.  

Uten Ellen Ingas iherdige engasjement og pågangsmot, så hadde det nok tatt enda mange mange år før teateret og videregående skole hadde fått realisert bygget.

Ellen Inga var også historisk. Hun ble tidlig politisk aktiv, allerede som 35 åring ble hun Guovdageaidnus første, og hittil eneste, kvinnelige ordfører. Hun var den eneste kvinnelige reindriftssjefen og var den første samen som ble valgt til NRK-styret. Hun rakk også å jobbe i to år Sametinget som avdelingsdirektør. 

Det er mange gode minner om Ellen Inga mens hun var direktør på Samisk utdanningsråd. Hun var opptatt av samisk faginnhold i og på skolen, hun engasjerte både ansatte og fagbokforfattere til å produsere samiske lærebøker av ypperste kvalitet. For henne var det en selvfølge at samiske elever skulle ha like gode læremidler som det majoritetselevene hadde.

Som statssekretær var hun uredd. Hun banet vei og bygde et solid politisk nettverk, både i det norske og samiske samfunnet. Når hun gikk på talerstolen, så hadde hun allerede tenkt på gode velvalgte ord som skulle få tilhørere til å forstå - om hvilke krav hun stilte til ansvarlige myndigheter, for å få til en utvikling i det samiske samfunnet.

Hun var opptatt av samiske tradisjoner, tradisjonskunnskap, og verdsatte samiske primærnæringer. Som samisk reindriftssjef så hun behovene til reindriftsutøverne, og hun var lojal overfor sine egne.

Jeg ønsker også å formidle en hilsen fra sametingspresident Silje Karine Muotka og også tidligere president på Sametinget, Aili Keskitalo. Begge har bedt meg om å takke Ellen Inga for innsatsen hun gjorde for det samiske samfunnet.

Det å være samfunnsengasjert, det å løfte den samiske fanen, og det å stå på for det samiske samfunnets beste, er ikke alltid like enkelt. Minnet om Ellen Ingas sitt virke og engasjement vil alltid fortelle oss en historie om en sann samisk ambassadør.

Vi Sápmi kommer til å savne henne, merke tapet at hun ikke lenger er iblant oss - med hennes brennende engasjement 

Vuoiŋŋat ráfis! Hvil i fred!