Sametingspresidentens appell under støttekonsert for Fosen

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) holdt appell under støttekonserten for Fosen, arrangert fredag kveld i Oslo. Støttekonserten ble arrangert av festivalene Riddu Riđđu og Márkomeannu i samarbeid med flere samiske kulturorganisasjoner og Riksscenen i Oslo. Sametingspresidentens appell kan du lese her:

Buorre eahket didjide. ŠOŠ dan váhku! Gæjtoe dijjese. Gæjtoå barkoå åvtste! Tusen, tusen takk til dere alle sammen. 

Kjære menneskerettighetsforkjempere, på én uke har dere kastet opp ned på nyhetsbildet. Dere har fått både hele Norge og verden til å stoppe opp og lytte, og forstå realiteten – staten bryter menneskerettighetene hver dag på Fosen. Tro meg – alle har fått med seg budskapet!

P
å grunn av deres modige innsats har Regjeringen blitt tvunget til å legge om kursen! Både statsministeren og olje- og energiministeren har nå endelig innrømmet at det pågår et menneskerettighetsbrudd på Fosen, og beklaget til Fovsen-Njaarke – på grunn av deres innsats! Regjeringen har gått fra å på arrogant vis lete etter måter å omgå dommen – til å ha innsett alvoret i saken. Statsministerens uttalelser kan ikke tolkes på noen annen måte enn at han garanterer at menneskerettighetsbruddet opphører. 

Kommentator Harald Stanghelle har i dag fredag sagt at dere har vunnet en formidabel seier med disse aksjonene. Det er jeg hjertens enig i. Nå fortsetter jobben med å få dette menneskerettighetsbruddet til å opphøre. Jeg og Sametinget skal støtte Fovsen-Njaarke gjennom denne prosessen. Vi støtter deres krav – vindturbinene må ned.

Kjære Fovsen Njaarke-familier, dere har stått i dette i over 20 år. Det er hjerteskjærende at dere har måttet gjøre det. Samtidig gir det oss inspirasjon og styrke å se hvor rakrygget dere har stått – og enda står. Ikke bare på vegne av dere selv, men på vegne av hele det samiske folket. Gjennom hele rettssystemet, og i kampen for samisk rettssikkerhet. Gæjhtoe!

Kjære samiske ungdommer, fra NSR Nuorat og andre,
Staten har forsøkt å skjule et pågående menneskerettsbrudd som truer rettsstaten og vår rettssikkerhet. At dere tok på dere den blytunge børa å konfrontere Norge med dette, er prisverdig. Jeg er så umåtelig stolt av dere. Dere har vært sterke, modige, varme og ryddige i disse dagene. Det er ikke tvil i min sjel om at det samiske folket har en strålende fremtid. Dere har imponert meg så mye. 

Kjære Natur og ungdom og miljøaktivister,
Tusen takk for at dere i solidaritet med Fovsen-Njaarke og det samiske folket har stilt opp for oss og vår umistelige natur! Dere har skapt samisk og norsk historie. Det er alle deres fortjeneste. Nå er det viktig at alle dere som har stått på i denne saken tar vare på dere selv. Snakk med SANKS som er her og gir et lavterskeltilbud til dere også gjennom helga. Snakk med hverandre. Snakk med oss voksne. Vi skal gjøre det vi kan for å ta vare på dere i tiden som kommer!

Dere har vunnet en formidabel seier på veien til at Fovsen-Njaarke får landet sitt tilbake. Kampen er ikke over, men nå fortjener dere en pust i bakken. Dere har brutt stillheten, vi skal sørge for at den ikke senker seg igjen. God helg! Baajh vaeriide årrodh! ČSV!"