Barkijekrirrie

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiets sametingsgruppe består av 7 representanter.

Ronny Wilhelmsen er parlamentarisk leder for Bargiidbellodat/Arbeiderpartiets sametingsgruppe.