Tale ved åpningen av Gjert Rognlis kunstutstilling i Marj-Inger huset i Kåfjord

Tale ved åpningen av Gjert Rognlis kunstutstilling i Marj-Inger huset i Kåfjord

Sametingsråd Henrik Olsen (NSR) talte ved åpningen av Gjert Rognlis kunstutstilling i Marj-Inger huset i Kjerringdalen 6. september 2021. Det var også en markering av at Marj-Inger huset nå er satt i stand, og skal brukes til formidling. Her kan du lese hele talen til sametingsråd Henrik Olsen:

Sametingsråd Henrik Olsen taler. Ingvild Larsen/Sámediggi  "Det er en glede å stå her i dag og få lov til å feire både Gjert Rognli sin utstilling og markere at Marj-Inger huset er istandsatt.

Gjert er multimediakunstner som jobber med foto, kortfilm, performance, skulptur og installasjon. Han er en sentral samisk samtidskunstner. Han har mottatt en rekke stipendier og internasjonale priser for arbeidet sitt. Han har hatt mange separate- og kollektive utstillinger i inn- og utland, blant annet i Louvre Museum i Paris. En rekke institusjoner har kjøpt inn kunsten hans.

Nå har vi vært så heldige å ha fått han hjem til Kåfjord, nærmere bestemt hit til Kjerringdalen. I et av nabohusene her bodde han i en periode i sin barndom. Selv om han var ganske liten, har han fortalt at han har gode minner om Marj-Inger som bodde i dette huset. Barndomsopplevelser kan ofte være sanselige. Kanskje bidro minnet om Marj-Ingers vafler og polkagriser til at Gjert ønsket å komme hit å ha en utstilling.

Marj-Inger bygde dette huset i 1946 eller 1947. Her bodde hun til 1976. Hun var født i Kjerringdalen i 1893 og hadde to søstre. Den ene giftet seg på Steinmoen og har etterkommere i Manndalen. Marj-Inger selv giftet seg aldri, og hadde ikke egne barn. Men hun var hadde likevel mange rundt seg. Marj-Inger var glad i ungdommen og de kom ofte hit på besøk. Marj-Inger levde av å berede skinn, spinne senetråd, selge høy og andre småjobber. I sine yngre dager jobbet hun for handelsfolk på Samuelsberg.

Etter at huset ble forlatt i 1976 ble det stående til forfall. Da Tor tok tak i dette i 2017 var råteskadene store. Han og mange gode hjelpere, særlig Nils, har nå bragt huset i stand igjen. Store deler av tømmerkassen lot seg bevare, det samme gjorde innvendig panel i gang og kjøkken, og panel til en yttervegg. I tillegg er det tatt vare på mange av gjenstandene fra huset; kopper og kar, hjemmesnekra møbler og klærne hennes. Samlet sett skal dette gi et inntrykk av Marj-Ingers liv og virke. Senter For Nordlige Folk skal bruke huset til formidling, både her og digitalt. Utover vinteren skal det samles inn fortellinger om henne. Slik vil minnet om Marj-Inger leve videre. 

Bildene Gjert viser har han tatt her i kommunen; i Manndalen, Skardalen og Olderdalen. Utstillingen hans forteller ikke bare om billedmotivet, men sier også noe om Gjert sine røtter og tilknytning. I kunstprosjektene sine behandler han ofte spørsmål knyttet til identitet og samisk kultur. I en slik sammenheng framstår det som meningsfullt, både for Gjert og publikum, at bildene han har tatt i vårt område nå stilles ut her i Kåfjord i Marj-Inger huset.

Med dette vil jeg gratulere med det istandsatte huset og ønsker Gjert til lykke med utstillingen."

Sametinget har tidligere støttet både istandsetting av Marj-Inger huset og innsamlingsarbeidet økonomisk.