Stemmegivning til sametingsvalget fortsetter som normalt

Stemmegivning til sametingsvalget fortsetter som normalt

Alle kommuner skal ta imot stemmegivninger til sametingsvalget. De siste dagene har det kommet fram at det er oppdaget feil i Sametingets valgmanntall.

Valgdirektoratet samarbeider med Sametinget og Skatteetaten for å finne årsaken og korrigere feilene raskest mulig. Vi vil informere dere umiddelbart når feilene er rettet.

Les mer i pressemeldingen

For kommunene medfører dette ingen endringer når det gjelder forhåndsstemmingen. Alle stemmer til sametingsvalget skal fortsatt tas imot som vanlig – i konvolutt.

Siden alle velgere ved sametingsvalg avgir sin stemmegivning i konvolutt, skjer det ingen kontroll mot manntallet i valglokalet når stemmen avgis. I stedet registreres og prøves stemmegivningene i ettertid.

Inntil Sametingets valgmanntall er rettet, må kommunene vente med å prøve stemmegivninger som allerede er mottatt.

På bakgrunn av henvendelser som er kommet til Valgdirektoratets brukerstøtte ser vi behov for følgende:

Ny rutine for merking av stemmegivninger i konvolutt til sametingsvalget

Det er behov for å lettere identifisere stemmegivninger til sametingsvalget. Når en stemmegivning til sametingsvalget er mottatt i konvolutt, skal det derfor markeres med en «S» i øverste hjørne til høyre på forsiden av omslagskonvolutten.

Det skal kun være markert med «S» til sametingsvalget. Stemmegivninger i konvolutt til stortingsvalget skal ikke markeres.

Påminnelse om fremgangsmåten for mottak av stemmegivninger til sametingsvalget

Alle kommuner skal ta imot stemmegivninger til sametingsvalget. Valgdirektoratet får henvendelser fra både kommuner og velgere som viser at det er usikkerhet rundt fremgangsmåten for dette. Vi minner om at det skal gis nødvendig opplæring i disse rutinene til alle valgmedarbeidere.

Valgmedarbeiderportalen finner du veiledning for mottak av stemmegivninger til sametingsvalget som er utarbeidet i samarbeid med Sametinget:

Produktene inneholder fremgangsmåte for stemmemottak som er særlig aktuelt for valgmedarbeidere.

Valgdirektoratet oppfordrer kommunene til å ta i bruk tilgjengelig materiell slik at stemmegivningene tas imot i henhold til rutinene.