Arkitektur

Sametingsbygningen i Karasjok sto ferdig høsten 2001. Den har vunnet Byggeskikkprisen og er en særpreget bygning, både utad og innad.

Sametingsbygningen fra 2000 er tegnet av sivilarkitektene Stein Halvorsen og Christian Sundby, som i mars 1996 vant arkitektkonkurransen med mottoet 69,3˚ NORD.

Sametingsbygningen er ment å gjenspeile lokale naturforhold i sitt arkitektoniske uttrykk. Bygningen er formet som en halvsirkel i to etasjer med Sametingets bibliotek, resepsjon, møterom og kontorer. I enden av halvsirkelen ligger Sametingets plenumssal som et lavvuformet amfi for møtene i samenes folkevalgte forsamling. Sametingsbygningen er kledd i behandlet lerk og vil med tiden forandre seg til en grå fargeskala lik mange av de eldre trebygningene i regionen.

Byggearbeidet startet august 1998 og i juni 1999 foretok daværende stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl grunnsteinsnedleggelse. Sametingsbygningen står først og fremst som et konkret symbol på den politiske og rettslige status samene som folk har.

Sametingsbygningen er tildelt flere priser for sitt særegne arkitektoniske uttrykk. I 2001 ble det tildelt Statens byggeskikkpris, Nordnorsk arkitekturpris i 2002 og i 2003 ble det tildelt Fiabci Norways Eiendomspris i kategorien offentlige bygg.

Bygningen har et bruttoareal på 5300 kvadratmeter.

Tilbygg 

Det nye tilbygget til Sametinget ble offisielt åpnet 20. november 2015. Bygningen som er på 1520 kvadratmeter, rommer kontorer og møterom for både politisk virksomhet og administrasjon. Arkitekten bak har vært Stein Halvorsen AS og er bygget av Statsbygg.

Tilbygget er forbundet Sametingsbygningen gjennom en gangbro av glass. Den nye bygningen er nøktern og skjuler seg godt i landskapet, og står i kontrast til Sametingsbygningen.

Hovedmaterialet i tilbygget er tre, noe som gir en varm og behagelig atmosfære for ansatte og besøkende. Den kunstneriske utsmykkingen er utført av den samiske kunstneren Outi Pieski fra Gáregasnjárga i Finland.

Les mer om kunsten i Sametingets tilleggsarealer på KORO sine nettsider.