Ođđasat

Våre tanker og medfølelse går nå til pårørende og venner som har mistet to av sine kjære etter skytingen i Oslo sentrum. Våre tanker går også til de som er hardt skadet og til alle berørte som opplevde dramatikken under skytingen i natt.

Sametingsrådet har bevilget 1 540 000 kroner til Davvi Girji AS til utvikling av språkstimulerende pedagogisk materiell på tre samiske språk til barnehager.

Sametingsrådet har gitt et tilskudd på 131 200 kroner til Finnmarksløpet AS og et tilskudd på 95 000 kroner til Ovddos AS.

Mariell Celine Simonsen har fått 250 000,- i tilskudd fra Sametinget for å kjøpe sitt første fiskefartøy.  Hun har erfaring fra fiskeryrket, men ikke eid eget fartøy tidligere. Mariell Simonsen er født i 1994 og bor i Svensby i Lyngen kommune.

Sametingspresident Silje Karine Muotka har testet positivt for Covid-19, og vil derfor ikke delta på fysiske møter og andre aktiviteter denne uka.

Sametinget bevilget kr 166 000 i tilskudd til ombygging og utvidelse av eksisterende lokaler til Løvli Eiendom AS.  i Kåfjord.

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har ledig fast stilling som bibliotekar i Sametingets bibliotek.

Søknadsfrist: 08.07.22.

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltok på 5-års markering for åpningen av Ä´vv Saa´mi Mu´zei/Ä'vv Skoltesamisk museum 18. juni 2022. Her er hilsningstalen hennes:

Saemiedigkieraerie Maja Kristine Jåma ræhpa orre Saemien Sijte ruffien 17.b 2022

Les sametingspresident Silje Karine Muotkas tale under sametingsrådets beretning om virksomheten under plenum tirsdag 14.06.22.