Saernieh

Sametingspresident Silje Karine Muotka har sommerferie fra og med 11. juli til og med 7. august. Disse vil fungere som sametingspresident mens Muotka har ferie:

Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) er bekymret for økonomien til reineiere i Troms og Finnmark når utbetalingene av tilskudd til dem blir utsatt i år også. 

Sametinget har tildelt kr 14 366 000 støtte til ulike læremiddelprosjekter. Prosjektene er innenfor prioriterte fag, som læremidler til samisk, på nord-, lule- og sørsamisk, og særskilte tilrettelagte læremidler. I år har Sametinget mottatt søknader på 77,6 millioner kroner til utvikling av samiske læremidler, og nå er første del behandlet. De resterende søknadene blir behandlet i løpet sensommeren.

Sametingspresident Silje Karine Muotka, president i Sametinget i Finland Tuomas Aslak Juuso og rådsmedlem i Sametinget i Sverige Marie Persson Njajta er på møte i FNs ekpertmekanisme for urfolks rettigheter (EMRIP) i Genéve. Der har de tatt opp den meget alvorlige situasjonen som maasaiene opplever i Loliondo-distriktet i Tanzania.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) deltar denne uken på FNs ekspertmekanisme for urfolks rettigheter (EMRIP) sin 15. sesjon. Sametingspresidenten fremhevet behov for tiltak som sikrer at urfolksspråk får ta del i digitaliseringen og i utviklingen av språkteknologi.

Sametingspresidenten holdt også innlegg om Samerådets initiativ om et landbesøk fra EMRIP til Norge. Hun informerte om arealinngrep i samiske områder, herunder den manglende oppfølgningen av Fosen-dommen.

Les innleggene (finnes bare på engelsk):

Sametingsrådet gir 315 000 kroner i tilskudd til selskapet Dolin AS i Kautokeino kommune.

Sametinget er av offentligheten blitt orientert om at Vuonak Mánájåroj AS ble erklært konkurs denne uken. Sametinget ber om at kommunen bidrar til gjenåpning av et nytt lulesamiskspråklig barnehagetilbud på Ájluokta i Hamarøy kommune/ Hábmera suohkan.

Sametinget har omvisning for publikum følgende dager og klokkeslett denne sommeren:

Sametinget har innvilget i underkant av 500 000,- tilskudd til to bedrifter i Nord-Troms.