1,4 millioner kroner til barnehager

Sametinget har bevilget 1 452 800 kroner til to samiske barnehager og en barnehage med samisk avdeling.

– Språkutvalget sier i sin rapport NOU 2016:18 Hjertespråket at samiske barnehager er det viktigste enkelttiltaket for å sikre, bevare og vitalisere samisk språk. Derfor er det viktig å støtte disse barnehagene i sitt arbeid med å tilby samiskspråklig barnehagetilbud av høy kvalitet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Tilskudd er bevilget over ordningen Tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager, og har som mål at samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager lærer samiske barn samisk språk, samisk kultur og tradisjoner. Tilskuddet skal blant annet brukes på tiltak som utvikler og bygger barnehagetilbudet på samiske verdier, språk, kultur og tradisjonell kunnskap.

– Jeg vil samtidig minne om at fristen for å søke tilskudd til samisk barnehager og barnehager med samisk avdeling er 02.05.2024 kl. 16.00, avslutter sametingsråd Mikkelsen.

Følgende barnehager er tildelt støtte: 

Tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager
Kommune Barnehage Tildelt i kroner
Karasjok Guolban mánáidgárdi 726 400
Karasjok Láttošluohkká mánáidgárdi 544 800
Bodø Jentoftsletta barnehage 181 600
Til sammen 1 452 800