579 000 kroner til joik og samisk musikk

Sametinget har tildelt 200 000 kroner til det samiske bokforlaget og musikkselskapet DAT AS til prosjektet Luohtevuorkkás, 199 000 kroner til Johan Sara jr. til prosjektet Samiske årstider/Sámi jahkodat, og 180 000 kroner kr til Idja Markus Johnsen Thonhaugen til utvikling av den samiske artisten DJ iDJa.

Luohtevuorkkás er en albumserie med eldre joiker som er samlet av Tromsø museum i perioden 1952-1972. Det eksisterer rundt 15 000 joiker totalt i offentlige arkiver og Tromsø museum har den største samlingen. Dette skal nå utgis i digital form av det samiske bokforlaget og musikkselskapet DAT AS.

I prosjektet Luohtevuorkkás har det blitt valgt joiker fra flere områder i Sápmi slik at det er best mulig mangfold i utgivelsene. I tillegg vil den digitale utgivelsen være søkbar og bli mer tilgjengelig for allmennheten.

Johan Sara jr. får et tilskudd på 199 000 kroner til innspillingsprosjektet Samiske årstider/Sámi jahkodat, hvor målet med prosjektet er å utgi samisk musikk med høyere kompleksitet. Det er et modernistisk samtidsverk med joik og natur som utgangspunkt skrevet for strykekvartett og piano, i samarbeid med kammermusikkgruppa Ensemble Noor og Scene Nord.

DJ iDJa, Markus Johnsen Thonhaugen, er en samisk artist og elektronisk musikkprodusent som har nådd ut over landegrensene. DJ iDJa er et begrep innen samisk musikk, og hans kunst har sterke røtter i samisk kultur. DJ iDJa skal utvikle en helhetlig markedsføringsstrategi som tar sikte på å nå ut til både det samiske publikummet og internasjonale lyttere. Det skal samarbeides med en tysk PR-agent for å kunne nå ut internasjonalt med musikken og det skal utarbeides ny visuell profil for DJ iDJa som artist.

– Produksjonen i samisk musikkmiljø er mangfoldig; fra digital utgivelse av over hundre år gamle joiker til et moderne artisteri og lydkunst. Samtidig som vi får et innblikk i gamle joiketradisjoner i digital joik, får vi også en smakebit av framtidsrettet lydkunst. Vi går en spennende musikkhøst i møte, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR). 

Bevilgingene gis over ordningen Joik og samisk musikk.