600 000 kroner til to barnehageprosjekter

Sametingsrådet har innvilget 600 000 kroner til to barnehageprosjekter. Álttá Siida i Alta har fått 300 000 kroner til et prosjekt for videreutvikling av samisk pedagogokk og metodikk. Jentoftsletta barnehage i Bodø er bevilget 300 000 kroner til prosjektet Samisk ressursperson.

Álttá Siida er en av de fire pilotbarnehagene i SáMOS prosjektet, og to av de ansatte i barnehagen har vært med i prosjektet. Nå skal resten av personalet i barnehagen få kompetanseheving knyttet til samisk filosofi, pedagogikk og oppdragelse. De ansatte skal få forelesninger og skal jobbe med ulike oppgaver, samt at de skal planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter rettet mot barnegruppa. Foreldre som har søker barna til barnehagen skal også få forståelse for hva samisk pedagogikk og filosofi er.

Målet med prosjektet er å utvikle den pedagogiske plattformen, slik at barnehagen jobber etter samiske metoder som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap tilpasset det moderne samiske samfunnet. Prosjektets to sentrale pilarer er Iesbirgejupmi/iesbirgejeaddji og Searvelatnja.

- Barnehagen er godt  gang med arbeidet med å implementere samiske pedagogiske prinsipper i barnehagen og arbeide etter sterke språkopplæringsmodeller for alle, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR). Mikkelsen ønsker Áltá Siida lykke til med prosjektet.

Jentoftsletta barnehage i Bodø er tildelt 300 000 kroner til prosjektet Samisk ressursperson. Målet med prosjektet er at barnehagen skal ha ekstra personell inne på avdelingen som har lulesamisk språk- og kulturkompetanse.
Dette for at barnehagen skal kunne gi samisk språkopplæring etter sterk språkopplæringsmodell. En ekstra lulesamisk ressurs skal gi både støtte de lulesamiske barna og de andre lulesamiske ansatte som er på avdelingen. Dette gjør også at barna får høre flere voksne som kommunisere sammen på lulesamisk. Ressurspersonen skal også delta på foreldrekvelder. Foreldrekveldene har som mål å styrke foreldrene i bruk av det lulesamiske språket.

- Det er fint å se at det lulesamiske barnehagetilbudet i Bodø kommune styrkes. Dette er noe som vi vektlegger i samarbeidsavtalen vi har med Bodø kommune, sier sametingsråd Mikkelsen. Han avslutter med å ønske Jentoftsletta barnehage lykke til med prosjektet.


Tildelingen er gjort over ordningen tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager, der målet er at barnehagene får høyere kvalitet på samisk språk og kulturarbeid.

Søknadsfristen for denne ordningen er 02.10.2023 kl 15.00.