– Alle monner drar

Sametingsrådet er glad for at regjeringen følger opp stortingsmeldingen om samiskundervisning med dagens lekkasje fra statsbudsjett for 2024.

I dag la regjeringen fram en samisk pakke på 37 millioner som skal bidra til å styrke de samiske lærerutdanningene. Det fortalte kunnskapsminister Tonje Brenna under et besøk på Komsa skole i Alta onsdag.

Les også: Lekker nyhet om samisk kraftpakke (NRK Troms og Finnmark)

– Med 60 prosent prosent frafall fra samiskopplæringen så er det klart at alle monner drar, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Samisklærere prioritet på Sametinget

I 2022 og 2023 har Sametinget og regjeringen jobbet med en egen stortingsmelding om samiskopplæring.

– Stortingsmeldingen har omfattet tiltak i barnehage, skole og høyere utdanning som skal sørge for at vi får utdannet flere samisklærere. Det er helt klart vært et prioritert område fra Sametinget å jobbe med rekruttering av lærere og bedre rammene for fjernundervisning, sier Mikkelsen

Sametingets liste til regjeringen

Sametinget hadde med seg omfattende liste til regjeringen på hvordan styrke samiskopplæring og rekruttere samisklærere. Listen omfatter etablering av samisk språkombud, sikre samiske læremidler, etablering av fjernundervisningssentre, endringer i barnehageloven, ordninger som sikrer samisklærere lønn under utdanning og flere samiske studietilbud.

– Denne listen viser at det har vært lite satsing på samiskopplæring i de siste årene og at behovene er store. Jeg skulle gjerne hatt flere tiltak i dagens lekkasje, men å styrke samisk fjernundervisning er riktig og viktig, sier Mikkelsen.

Enighet og uenighet

Samarbeidet mellom Sametinget og regjeringen har vært preget av stor uenighet. Sametinget gikk til brudd i konsultasjonene på den nye opplæringsloven da samiske barn ikke fikk styrket sine rettigheter. Likevel fant de sammen omkring stortingsmelding og tiltakene den varslet.

– At vi måtte gå til brudd på konsultasjonene på opplæringsloven økte forventningene til at tiltakene i stortingsmeldingen skulle følges opp. Det er en god start at vi får dagens pakke. Oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir et viktig neste steg og jeg ser frem til å ta tak i dette sammen med regjeringen, sier sametingsråden.