Bevilgninger til språkutviklingstiltak

Sametingsrådet har bevilget 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk, 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk og 102 700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

Det Norske Bibelselskap får et tilskudd på 300 000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk. Bibelselskapet har over flere år fått tilskudd til arbeidet med å oversette Det gamle testamentet. Det Norske Bibelselskap samarbeider med Svenska Bibelsällskapet, Svenska Kyrkan (Den svenske kirkens kirkestyre og samiske råd) og Den norske kirkens samiske råd. Prosjektet har også en solid språkkompetanse ved at morsmåltalere deltar i arbeidet.

– Mennesker har rett til å kunne bruke samisk også i religiøse sammenhenger. I arbeidet med bibeloversettelse utvikles også nye termer og språket normeres. Sametinget har bevilget midler til oversettelsesarbeidet over flere år, og ser at det fortsatt er viktig å bevilge midler, slik at arbeidet med bibeloversettelse får fortsette, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Rock Pocket AS er norske spillutviklere som har søkt om støtte til oversetting av dataspillet Voidcast til nordsamisk. Sametingsrådet har innvilget kr 300 000 i tilskudd til oversettelsesarbeidet. Selskapet ønsker at hele Norge, inkludert det samiske, den samiske kulturen og det samiske språket skal være synlig i verden. De merker også at samfunnet i liten grad har samiskspråklige spilltilbud for barn og unge.

– De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier Mikkelsen.

Sametingsrådet har også bevilget 102 700 kroner i tilskudd til UiT Norges arktiske universitet for å gjennomføre en studietur til Indre Finnmark. Universitetet i Tromsø tilbyr samisk som fremmedspråk til studentene, og skal i den forbindelse gjennomføre en studietur til Indre-Finnmark hvor studentene får muligheten til å oppleve samiskspråklig miljø og samiske institusjoner. Målet med reisen er at studentene styrker sitt samiske ordforråd og muntlige språk samtidig som de får høre og bruke samisk språk i naturlige settinger, som for eksempel i butikken.

– I språklæring er det slik at jo mer man bruker et språk, desto mer lærer man og det blir lettere å bruke språket daglig, forklarer Mikkelsen.

Disse tre bevilgningene på til sammen 702 700 kroner bevilges fra tilskuddsordningen Språkutviklingstiltak.

For intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tel. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no