Dialogmøter og kulturelle aktiviteter har fått støtte

Sametingsrådet har bevilget tilskudd til ulike kulturelle uttrykk som konserter og musikk- og joikeutgivelser. Videre har en rekke institusjoner og foreninger fått støtte til å arrangere dialogmøter om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. 

Runar Myrnes Balto Árvu/Sámediggi

Dialogmøte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

— Sametingsrådet har oppfordret institusjoner og foreninger å tilrettelegge for en god dialog rundt Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Det har vært mulig å søke om støtte til arrangementer hvor rapporten er tema. Vi har nå bevilget støtte til flere slike dialogmøter, og håper disse møtene kan gi oss en pekepinn på hva man bør prioritere i det store reparasjons- og forsoningsarbeidet som ligger foran oss, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Mjøsan Dajve Saemien Sibrie har fått bevilget 10 000 kroner til dialogmøte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og Astavuona Samiduodji har fått 15 000 kroner til et lignende møte. Stiftelsen Nasjonalt Vill-laks Senter har blitt bevilget 40 000 kroner til møte om Sannhets- og forsonings-kommisjonens rapport, kapittel 21 og 22 som omhandler sjøsamisk fiske og laksefisket i Tanavassdraget. Tilskuddene her et gitt over tilskuddsordningen Kulturtiltak til dialogmøte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.  
Duoddara Ráfe har fått innvilget 17 000 kroner over tilskuddsordningen Institusjonsutvikling til å etablere møteplass i pitesamisk område for å drøfte innholdet i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Tilskudd til musikkverk og konserter

Komponist Jakop Filip Janssønn Hauan er bevilget 100 000 kroner til oppføring av musikkverket Juovssaheaddji/The Repatriator/ Tilbakeføreren.  Dette musikkverket handler om samisk spiritualitet og landrettigheter. Verket tar utgangspunkt i justisprotokoll som kunstnerisk utgangspunkt om til nyskrevet poesi, joik og musikk. Urpremieren er den 7. februar 2024 under den samiske åpningen av Bodø 2024. 

Det er også gitt tilskudd til to konserter. Mjøsan Dajve Saemien Sibrie har fått bevilget 20 000 kroner til å arrangere samisk ungdomskveld i Lillehammer med artisten Lávre, og Davvi Division i Kautokeino har fått bevilget 75 000 kroner til Lounge Sápmi juovlakonsearta.

— Å gi artister og musikere muligheter til å invitere publikum til konserter er viktig, det være seg på store eller små arenaer. Bodø 2024 har fått status som Europeisk kulturhovedstad 2024, og det er naturlig at det samiske skal være synlig der. Samtidig er det viktig at også mindre arrangementer som ungdomskonserten på Lillehammer og julekonserten i Kautokeino får økonomisk støtte, sier sametingsråd Myrnes Balto. Alle disse tilskuddene er gitt over tilskuddsordningen Kulturtiltak. 

Joik fra elvebåten

DAT AS har fått bevilget 95 000 kroner til prosjektet “Luođik – luohtejietnaduodji” med Jalvvi Niillas – Niillas Holmberg. Jalvvi Niillas joiker sine forfedre og formødre samt slektninger, og det gjør han fra elvebåten. Denne utgivelsen har ikke musikkbakgrunn, bare lyden av elvebåtens ulike bevegelser

— Dette er en spennende og annerledes utgivelse, da lydsporet er gjort i elvebåten. I søknaden skriver søker at formålet med utgivelsen er å gi lytteren en opplevelse av kraft og velfortjent pause. Og det er kanskje noe mange kan trenge i en travel hverdag, avslutter sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Tilskuddet er gitt tilskuddsordningen Joik og samisk musikk.