En anerkjent forfatter får tilskudd til å lage en soloutstilling og tilskudd også til en historisk reinskinnskrage

En anerkjent forfatter får tilskudd til å lage en soloutstilling og tilskudd også til en historisk reinskinnskrage

Sametinget har tildelt 100 000,- kroner til Tromsø kunstforening til en soloutstilling med den samiske kunstneren Mary Ailonieida Sombán Mari.

Sametinget har tildelt 126 000,- kroner til Várdobáiki for å utforme og lage en reinskinnskrage som hadde sitt opphav i Vikingetiden – Tore Hunds čehporis.

Dette er første institusjonelle soloutstilling med den samiske forfatteren og kunstneren Mary Ailonieida Sombán Mari. Tromsø kunstforening beskriver utstillingen som en omfattende presentasjon av nyere arbeider av en av Sápmis mest anerkjente forfattere og samtidig underkjente billedkunstner. Kunstneren har over år hatt en maleripraksis som inngår i en helhetlig kreativ og kritisk kulturproduksjon som strekker seg over fem tiår. Soloutstillingen gir kunstneren mulighet til å presentere seg selv i en «ren» billedkunstfaglig arena.

- Samiske kunstnere har hatt en massiv framgang i anerkjennelse. Dette er berettiget, og for meg er det en stor

glede å kunne støtte dem i deres arbeid, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

Bevilgningen gis over tilskuddsordningen Kulturtiltak.

Sametinget har tildelt 126 000,- kroner til Várdobáiki for å utforme og lage en reinskinnskrage

Prosjektet var forankret i Norge i 1000 år, Nasjonaljubileet 2030 og i Várdobáiki museum. Målet var å formidle samenes samarbeid, posisjon og tilstedeværelse i vikingtiden. Prosjektet er blitt gjnnomført ved hjelp av historikere, forskere, konservatorer og eksperter på middelaldertekstiler.

- Våre institusjoner har mange spennende prosjekter som vi så langt som mulig ønsker å støtte, sier Jåma.

Bevilgningen er gitt over tilskuddsordningen Regionalutvikling.

For spørsmål eller intervju, kontakt Sametinget Maja Kristine Jåma, telefon: + 47 47 24 23 66, e-post: maja.kristine.jama@samediggi.no