Enige om næringsavtale for duodji

Sametinget og duodjiorganisasjonen Sámiid Duodji har blitt enige om næringsavtale for duodji for perioden 1.1.2024-31.12.2025. Partene er enige om en totalramme for de to neste årene på 7,2 millioner kroner hvert år, som er litt mer enn næringsavtalen for 2023.

Næringsavtalen for duodji er Sametingets viktigste redskap for utvikling av duodjinæringen. Sametinget utvider nå en del av tilskuddsordningene, for å rekruttere flere duodjiutøvere til næringen. Tilskudd til felles duodjiverksteder videreføres, og nytt for de neste to årene er at det skal også gis etableringsstipend for etablering av nye duodjivirksomheter.

Samtidig utvides velferdsordningen også til å gjelde for lærlinger i duodjibedrifter, hvor Sametinget vil dekke sykemeldinger fra 1. dag til dag 16.

– Sametinget mener dette er positivt for duodjibedriftene, som da vil slippe å betale lønn i denne perioden, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).  

Han sier at Sametinget ønsker å ta et større ansvar for utviklingen av duodjinæringen, og har i næringsavtalen avsatt midler for å kunne gi bistand til bedrifts- og forretningsutvikling til duodjiutøvere.

Økt omsetning av egenprodusert duodji for et større marked står sentralt i Sametingets satsing, og Sametinget har økt midlene til markedstilpasning.

– Innenfor denne ordningen kan det også søkes tilskudd til stand- og messeavgift, og Sametinget har hørt at å delta på Bodø 2024 kan være aktuelt. Med denne tilskuddsordningen håper Sametinget at dette kan bidra til økt deltakelser på stand, messer og andre markedsføringstiltak, sier Myrnes Balto.

Han oppfordrer duodjibedrifter og duodjiorganisasjonene til å søke på Sametingets tilskuddsordninger, samtidig som han ber foreninger og andre om å gi beskjed til Sametinget dersom noen ønsker å bli bedre kjent med tilskuddsordningene til duodji.

– Sametinget stiller også gjerne opp på årsmøter eller lignende for å orientere om mulighetene innenfor Sametingets tilskuddssystem for å utvikle duodji, sier sametingsråden.

Partene i forhandlingene om næringsavtale for duodji er Sametinget og duodjiorganisasjonene Sámiid Duodji og Duojáriid Ealáhussearvi (DES). Duojáriid Ealáhussearvi er ikke med i denne avtalen.

– Vi bare må godta at DES ikke ønsker å være med på denne avtalen. Samtidig er jeg veldig trygg på at dette blir en god avtale også for duodji som næring, og tror at også DES sine medlemmer vil nye godt av den, sier Myrnes Balto.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), +47 977 73 778, runar.myrnes.balto@samediggi.no

Fordeling av avtalens økonomiske ramme

Fordeling av avtalens økonomiske ramme
  Sametingets budsjett 2023 Sametingets budsjett 2024
Investerings- og utviklingstiltak, HMS og etableringstilskudd 1 200 000 800 000
Markedstilpasning (inkluderer Bodø 2024) 500 000 600 000
Duodjistipend 210 000 190 000
Kompetanse, opplæring, kurs 110 000 250 000
Duodjiverksted 190 000 100 000
Driftstilskudd duodji 2 800 000 2 800 000
Velferdsordninger 50 000 120 000
Fag- og økonomisk utvalg 100 000  
Duojáriid ealáhussearvi 630 000 630 000
Sámiid duodji 1 310 000 1 310 000
Bistand til bedrifts- og forretningsutvikling   400 000
Sum næringsavtalen 7 100 000 7 200 000