Felles samisk historieverk og digitale læremidler i Sametingets budsjett 2021

Sametingsrådet foreslår å utarbeide et felles samisk historieverk for skolene. Dette er i tråd med NOU 2016: 18 - Hjertespråket og forslag på tiltak fra rapport om grenseoverskridene skolesamarbeid. – Dette gjøres som en del av en større omlegging av læremiddelutviklingen fra Sametingsrådet side, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametingsrådet forslår å øke tilskuddet til læremiddelutvikling med over 10 millioner. Det utgjør en økning på 57 prosent fra budsjettet i 2020.

– Til sammen presenterer vi nye grep og peker ut en ny retning for samisk læremiddelutvikling. Vi vet at nye læreplaner krever nye læremidler og det er et prekært behov i skolene i dag, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Felles samisk historieverk

Sametingsrådet presenterer en ny satsning på læremiddelfeltet i budsjettforslag for 2021. Sametingsrådet foreslår å satse på det grenseoverskridende læremiddelsamarbeidet i en pilot som tar for seg historieverk.

– Samarbeidet mellom Sametingene på dette feltet har store muligheter. Vi har to rapporter som peker på at et slikt samarbeid har potensiale, og jeg er glad for å følge opp Hjertespråket og Grenseløs samisk opplæring på denne måten. Det er jo et helt klart mål at vi samer skal ha et felles samisk historieverk, sier Mikkelsen.

Det settes av 500 000 kroner til prosjektet i 2021.

Rammeavtaler

Sametingsrådet har i flere omganger varslet tiltak for å bedre læremiddelutviklingen. Nå jobber Sametinget med å inngå rammeavtaler med forlag for å sikre en forutsigbarhet for forlagene. I neste års budsjett forslås det å satse videre på rammeavtaler med 6 millioner kroner.

– Vi må hele tiden søke bedre og mer forutsigbare ordninger for læremiddelutviklingen. Sametingsrådet tilbyr nå forlagene forutsigbare rammer i form av offentlige anskaffelser og ser at det er et grep for å sikre forlagenes mulighet til planlegge langsiktig, sier Mikkelsen.

Digitale læremidler

Nye læreplaner i skolen fordrer at nye samiske læremidler realiseres raskt. Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslått en engangsbevilgning til digitale læremidler på samisk.

– Sametingsrådet følger opp regjeringens forslag med å prioritere utvikling av digitale læremidler. Digitalisering står sentralt i fagfornyelsen og generelt i samfunnsutviklingen, og sametingsrådet følger dette opp med tydeligere prioritering på utvikling av samiske digitale læremidler av høy kvalitet, avslutter Mikkelsen.

Sametingets budsjett 2021 - sametingsrådets forslag til innstilling (PDF, 2 MB)

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR)
+47 917 42 161 mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no.