Hilsningstale Ä’vv- Saa’mi mu’zei/Skoltesamisk museum

Hilsningstale Ä’vv- Saa’mi mu’zei/Skoltesamisk museum

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltok på 5-års markering for åpningen av Ä´vv Saa´mi Mu´zei/Ä'vv Skoltesamisk museum 18. juni 2022. Her er hilsningstalen hennes:

Kjære venner,

Takk for invitasjonen til å være med å feire 5-årsmarkeringen av Ä’vv Saa’mi mu’zei/Skoltesamisk museum. Det er en gledens dag i dag!

Vi må erkjenne at Ä’vv Saa’mi mu’zei hadde en trang fødsel, og har møtt på mange utfordringer underveis. Også reint bygningstekniske. Men vi står her i dag. Bygget er flott, og det jobbes godt. Jeg er svært glad og stolt over dette, og ser lyst på framtida for museet.

Og heldigvis har vi flere slike dager. Denne uka har jeg sammen med Sametinget plenum tatt stilling til et konseptvalg for det nye museumsbygget i Karasjok. Her skal vi endelig får en verdig ramme for Poala-Ánde tromma og andre sentrale kulturhistoriske gjenstander, og et verdig hjem for samisk kunst.

Og i dag åpner også det nye flotte museumsbygget til Saemien Sijte på Snåsa. Mens Saemie Sijte er det museet som ivaretar kulturarven i sørsamisk område, har dere her på Ä’vv Saa’mi mu’zei ansvaret for det skoltesamiske området. Det viser at de museene som Sametinget har ansvar for danner en fin kjede av viktige institusjoner gjennom hele det samiske området.

Jeg gi honnør og ros for det flotte arbeidet dere gjør! Dere er viktige for Neiden og for oss alle. Dere har sentrale oppgaver i deres nærområde, og samarbeider også godt over landegrensene. La oss håpe at vi snart skal kunne samarbeide med våre søstre og brødre i øst, slik vi var godt i gang med før krigen.

Sametinget har fokus på samiske språk. Skoltesamisk språk er et av de språkene som er truet, og vi må jobbe mer med. Sametinget har derfor en ambisjon om at Ä’vv Saa’mi mu’zei skal kunne utvikles til å bli en nøkkelinstitusjon for skoltesamisk språk i framtida.

Med disse ord gratulerer jeg oss med dagen, og ønsker lykke til videre.

Giitu!