Historisk hendelse og forventninger til fremtiden

I dag ble rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen offentliggjort og overlevert Stortinget. Sametingspresidenten beskriver dette som en viktig og følelsesladd begivenhet.

Sametingspresident Silje Karine Muotka og sametingsråd Runar Myrnes Balto, som har sannhet og forsoning som politisk ansvarsområde, var begge til stede under den offisielle overleveringen fra Sannhets- og forsoningskommisjonen til Stortinget i dag torsdag 1. juni.

– Jeg vil takke alle de som har vært sannhetsvitner for kommisjonen. Uten at dere hadde gitt deres stemme og historie til kommisjonen, ville vi ikke fått denne muligheten til å kunne forsøke å få til ett oppgjør med den vonde felles historien vi deler, Nå må vi bruke tiden fremover til å ta inn over oss de mange historiene, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Sametingspresidenten sier også at det samiske samfunnet må være forberedt på at dette oppgjøret vil være smertefullt for mange, og at samfunnet må være forberedt til å ta imot det.

Rapporten som er på vel 700 sider behandler mange ulike temaer som helse og sosialpolitiske utfordringer, språktap, opplæring og utdanning, kirkeliv og næringer som fiskeri og reindrift, for å nevne noen. Rapporten kommer også med en rekke forsonende tiltak.

Sametingsrådet har forventninger til norske myndigheters oppfølging av rapporten, og minner om viktigheten av å bli inkludert. Vel så viktig er det at Sametinget settes i stand til å kunne følge opp rapporten.

– Hvert folk har rett til å bli hørt i spørsmål om forsonende tiltak og det må legges til rette for selvstendige prosesser mellom Stortinget og de forskjellige folkene. Stortinget må også vite at det samiske samfunnet har forventninger til at Sametinget, det samiske folkets politiske organ, følger opp rapporten. Da må Sametinget også settes i stand til å møte de forventningene, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten sa under overleveringen at fornorskningen fortsatt pågår.

– Vårt klare budskap er at fornorskningen må opphøre, avslutter Myrnes Balto.

Sametingets plenum vil behandle rapporten i sin helhet under plenum i desember.

Les hele rapporten på Stortingets nettsider