Innvilgede saker 01.04.24-07.04.24

Tilskuddbevilgninger i perioden 01.04.24-07.04.24, vedtatt av sametingsrådet.

Innvilgede saker
Søker Tittel Innvilget beløp
Hammerfest kommune Samiske kulturelle aktiviteter 22 500
KJELL BITUSTØYL Innsamling og systematisering av tradisjons-stoff, reiseutg 100 000
NORSKE SAMERS RIKSFORBUND NSR 2024 - 87001 Samiske hovedorganisasjoner - 17742 2 225 000
SAMENES FOLKEFORBUND SFF 2024 - 87001 Samiske hovedorganisasjoner - 16523 1 673 000