Innvilgede saker 10.06.24-16.06.24

Tilskuddsbevilgninger i perioden 10.06.24-16.06.24, vedtatt av sametingsrådet.

Innvilgede saker 10.06.24-16.06.24
Søker Tittel Innvilget beløp
Språkutviklingstiltak
ANTE PER M OSKAL Giellalávgun mearrasámi guovllus 123 000
Samiske rettigheter til arealer og ressurser
ADVOKAT TROND BITI AS Tilskudd til søksmål på vegne av Rbd 16 - Sør-Senja reinbeitedistrikt 160 000
Advokatfirmaet Brønner Co DA Feren reinbeitedistrikt - flyttlei ved Velte 300 000
Advokatfirmaet Brønner Co DA Feren reinbeitedistrikt - Bistand til konsekvensutredning ved ny arealplan i Meråker kommune 75 000
BALVATN REINBEITEDISTRIKT Arealinngrepskartlegging og reindriftsfagligutredning 300 000
REINBEITEDISTRIKT 20 KVALØY/FALA Verne og sikre bærekraftig samisk reindrift for Fálá 300 000
REINBEITEDISTRIKT 35 - FÁVRROSORDA Arealvern; kartlegging, beregning og tiltak 300 000
REINBEITEDISTRIKT 39 ARNØY KÅGEN Bistand til samiske rettighetshavere i reinbeitedistriktet i saker knyttet til vinterbeiteområdet og ivaretakelse av land- og ressursrettigheter 300 000
Marine næringer
NORDKAPP KOMMUNE Ungdomsfiske i kommunal regi sommer 2024 100 000
Tilskudd til variert næringsliv
CANION AS Utvide produksjonen lokalt med sømverksted 59 000
CANION AS Marketing etter produksjonsstart 96 000
Samisk reiseliv, kreative næringer og samisk mat
SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Delfinansiering av teorikurs i spekematproduksjon av reinkjøtt 50 000
Joik og samisk musikk
GÁBA AS Management og utvikling av Hildá Länsman 227 000
JOHAN SARA JR Søknad-Guollemáddu Urfisk- Ny plateutgivelse 112 000
MANO MUSIC Herman Rundberg Duottar ja Vuotna 230 000
Kulturtiltak
FABKIRK AS FabKirk - Sis-Finnmárkku kulturfabrihkka 66 000
Kautokeino sokn Samisk kirkemusikal 100 000
SENJA OG MIDT-TROMS SAMEFORENING Samisk kultur helg 45 000
SISDAJVEN SAEMIEN SIEBRIE Tilskuddet søkes til tiltak rettet mot barn og unge i forbindelse med barnefestivalen Stoppested Verden. 15 800
TOVIK VELFORENING Tovikingen 2024 30 000
TV KLIPP AS Vielle 100 000
UNGDOMSLAGET LIV VONHEIM Duodji- verksted og opptreden av Davás på Lyst heile natta - Senja Barnefestival 2024 29 000
DUODJI Markedstilpasning
Saami Council headquarters De samiske varemerkene 300 000