Innvilgede saker 11.03.24-17.03.24

Tilskuddbevilgninger i perioden 11.03.24-17.03.24, vedtatt av sametingsrådet.

Innvilgede saker 11.03.24-17.03.24
Søker Tittel Innvilget beløp
GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Duodji i kulturskolen 110 000
KYSTSAMENE Markering av Kvenfolkets dag 16. mars 2024 - på Huset i Havet – Grov-fjord 20 000
BÁRUS SA - SAMISK FORLAG Ánne ja čoarveheasta - barnebok på nordsamisk og norsk 192 250