Innvilgede saker 13.05.24-19.05.24

Tilskuddbevilgninger i perioden 13.05.24-19.05.24, vedtatt av sametingsrådet.

Innvilgede saker 13.05.24-19.05.24
Søker Tittel Bevilget beløp
GASKA TROMSSA DUODJI JA KULTURSEARVI Lære ord som hører til pølselaging, hodemiddag og reinsdyr klov 40 000
Det Norske Bibelselskap Sørsamisk bibeloversettelse 300 000
Det Norske Bibelselskap Lulesamisk bibeloversettelse 300 000
Hemnes umesamiske forum Samisk kurs for voksne 21 400
Miksapix Interactive AS Samisk spillserie i 3D. Episode 7 300 000
ALTA KOMMUNE 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 363 200
ÁLTTA SIIDA AS 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 544 800
KÅFJORD KOMMUNE 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 312 550
GIELLAVEALGU AS 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 494 150
KAUTOKEINO KOMMUNE 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 181 600
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN OPPVEKSTETATEN 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 130 950
NORDREISA KOMMUNE 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 130 950
NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 363 200
OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 363 200
SAARELA BARNEHAGE AS 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 181 600
VIEJEGA AS 2024 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 181 600
RØROS KOMMUNE 2024 Gratis samiskspråklige barnehager, foreldrerefusjon - kommunale barnehager 221 400
RØROS KOMMUNE 2024 Gratis samiskspråklige barnehager, foreldrerefusjon - kommunale barnehager 109 800
TRONDHEIM KOMMUNE 2024 Gratis samiskspråklige barnehager, foreldrerefusjon - kommunale barnehager 317 100
VARDOBAIKI AS 2024 Gratis samiskspråklige barnehager, foreldrerefusjon - kommunale barnehager 153 900
ASKELAND FISKERI AS Kjøp av fiskefartøy 250 000
Stiftelsen Nordlandsmuseet Forsknings og fagutviklingsprosjekt: Samisk båt- og jektebygging i Salten 200 000
KLEMETSPELET Klemetspelet 100 000
VESTERÅLEN OG OMEGN SAMEFORENING Viestermeara gákti. Styrke samisk identitet gjennom å revitalisere/ utvikle en sjøsamisk kofte i Vesterålen og omegn 200 000
MJHUUVA MARET JOHAN-NA HUUVA Frynsekurs 36 700