Innvilgede saker 18.03.24-31.03.24

Tilskuddbevilgninger i perioden 18.03.24-31.03.24, vedtatt av sametingsrådet.

Innvilgede saker 18.03.24-31.03.24
Søker Tittel Innvilget beløp
GRYTTING BARNEHAGE SA Samisk språkopplæring 65 000
STORFJORD KOMMUNE Samisk assistent 65 000
ALTA KOMMUNE Utviklingsprosjekt - samisk språk og kultur 174 000
ALTA KOMMUNE Fremming av samisk språk og kultur i Kron-stad barnehage 185 559
LÆRINGSVERKSTEDET BUKKESPRANGET BARNEHAGE AS Livet i fjæra 30 000
BODØ KOMMUNE 2024 - 17030 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling - 17525 181 600
KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE 2024 - 17030 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling - 17377 544 800
KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE 2024 - 17030 Samiske barnehager og barneha-ger med samisk avdeling - 17376 726 400
Kvænangen kommune Fokus på tradisjonell kunnskap om reindrift 150 000
BESKENJÁRGILISEARVI/BESKENJÁRGA GRENDELAG Čuovvulit Alimusrievtti meannudeami Kárášjoht opmodaga áššis 16 342
KARASJOGA SAMIID SEARVI KARASJOK SAMEFORENING SÁMII VUOIGATVUOĐA BARGGUIDDE 25 000
REINBEITEDISTRIKT 13 SISKKIT CORGAS JA LAGESDUOTTAR Guttorm-gruppen benevnes prosjektet. Høyesterett i februar-mars 2024 - felt 4 Karasjok. 25 000
SANDRA RING Førstegangsinvestering i fiskefartøy, redskap og utstyr 283 000
BUGØYNES FISKERISERVICE AS Etablering av Bugøynes Explore 126 000
KIEVRA AS Café Kievra - bedriftsutvikling 130 000
Varangerbonden Arild Wiltmann Kero Videreutvikle lokalmat, opplevelser, handtverk og overnatting 400 000
Det Norske Bibelselskap Lansering av det nye testamentet på sørsamisk 50 000
FOLKEMUSIKKSCENA RØROS Samisk musikk på Røros Folkfestival 2024 25 000
FORENINGEN SARAHKKAS Sarahkkas samisk urfolksfestival 14-16 juni i Eidsfoss 100 000
Forest People AS Heajastallan 200 000
KAJSA BALTO Sámi juovllat - Samisk jul med Kajsa Balto KORK i Operaen 200 000
KULTURKOLLEKTIV BODØ Konsert “Stories from Sapmie” på Beddingen i Bodø 30 000
KUNSTNERFORBUNDET AS Kunstnerforbundets Juniutstilling 2024 50 000
PIKENE PÅ BROEN AS Samiske kunstnere, Ba-rents Spektakel 2024 50 000
Snubba Grendelag Markasamisk opplevel-seshelg, Snubba-dagen 2024 Kulturtiltak med barn og unge 50 000
Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter Bägga vuolev guaddá - vinden bærer joiken 25 000
BEAIVVAS SAMI NASUNALATEAHTER AS Reiseutgifter i forbindel-se med formidling av samisk kultur samt nett-verksbygging i USA. 200 000
STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Sami Center for Con-temporary Art at Super-market Art Fair in Stockholm 73 000
BÁRUS SA - SAMISK FORLAG Mikká ja Áile - Benne lea láhppon - interaktiiva mánáidgirji 207 250
SAMISK LEGEFORENING Konferanse om Sannhet og Forsoning i et helse-perspektiv 200 000
ROSENENG DUODJI Etablering av Roseneng duodji 137 000
HOTTI DUODJI Nett kurs frynsning av sjaler 37 500