Innvilgede saker 24.06.2024 - 30.06.2024

Tilskuddsbevilgninger i perioden 24.06.24 - 30.06.24, vedtatt av sametingsrådet. 

Innvilgede saker 24.06.24 - 30.06.24
Søker Tittel Bevilget beløp
LyngenTourist AS Service- /sanitærbygg inntil 100 kvm 300 000
EMMA ELLIANE OSKAL VALKEAPAA Vájaldettiin, album 112 000
Kautomusic AS Ny utgivelse med Jan Ole Hermansen 102 000
VÅRTUN MUSIKK Tilskudd til dekning av reise og honorarer for Gabbas sommer/høst turné 2024 70 000
BODØ2024 IKS Kulturprogram CONIFA-VM 2024 100 000
DAVVI ALBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Håvard Larsen - et liv som duojár 150 000
STIFTELSEN MEARRASIIDA Utvikling av Mearrasiida 300 000
TJIHKKOM ALMMUDAHKA Diehttum jábmema kronijkka 140 000
SAMI VIESSU OSLO OS / SAMISK HUS OSLO AS Forprosjekt etablering av helsenettverk/helseteam 360 000
BODØ2024 IKS CONIFA WOMENS WORLD CUP 2024 200 000
ARAHAVDE AS Bägga Ávahávdest - Vinden fra Árahávdi, et prosjekt som er er en del av prosjektet «ARTICulations of Faith», Bodø2024. 100 000
Jakob Filip Janssønn Hauan Luohteárdna 70 000
KYSTSAMENE Tre Stammers Møte - samisk kulturkveld i Grovfjord lørdag 3. august 2024 40 000
Stiftelsen Nordlandsmuseet Ednama sjetto - Markens grøde, ny musikk 100 000