Inviterer til åpent seminar om samepolitikk i kommunene

Sametinget og Nordisk kommuneforskerforening inviterer til åpent seminar 23. april kl. 10.00-13.00 på Sametinget om forholdet mellom de nordiske sametingene og kommunene, med et sideblikk til Grønland. 

Samisk selvbestemmelse i praksis handler ofte om innflytelse over de beslutningene som tas i kommunene, gjennom samarbeidsavtaler, konsultasjoner og uformell kontakt. Innenfor det tradisjonelle samiske bosetningsområdet kan arealdisponering skape konflikter, blant annet knyttet til gruvedrift og vindkraft. Men også utenfor det tradisjonelle bosetningsområdet er det behov for samiskspråklige kommunale tilbud. 

På dette seminaret vil forskere og praktikere bidra med innlegg om ulike sider ved forholdet mellom kommunene og sametingene.

Seminaret streames direkte på Sametingets nett-TV.

Program

  • Sametinget ønsker velkommen, innledning ved Magne Svineng
  • Sannhets- og forsoningskommisjonen og kommunene. Eva Josefsen, UiT
  • Samiske byrom – kommunenes, sametingenes og sivilsamfunnets rolle. Mikkel Berg-Nordlie, NIBR/OsloMet
  • Planlegging i samiske kommunar. Nils Aarsæther, UiT
  • Hvordan kan forskningsbasert kunnskap bidra til å støtte opp om entreprenørskap i samiske kommuner? Vigdis Nygaard, NORCE
  • Tillit i samiske kommuner; Skaper tillit mer næringsutvikling i samiske områder? Magne Svineng, Sametinget
  • Tillit og lokaldemokrati på Grønland. Naja Demant-Poort, Grønlands universitet
  • Spørsmål  og diskusjon