Læhkoe saemiej åålmegebiejjine! Gratulerer med dagen!

Det er samenes nasjonaldag i dag! Her er en hilsen fra sametingspresident Silje Karine Muotka.

Læhkoe saemiej åålmegebiejjine! Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn! Lihkku sámi álbmotbeivviin! Vuärrbe sáme älbmukbejvijn! Šiõǥǥ saa´mi meersažpeei´v! Lihkuos sämij ålmagenbiejvieb! Gratulerer med dagen!

Vårt kjære folk og gode venner, til lykke med samenes nasjonaldag.

Vi har feiret vår nasjonaldag i mer enn 30 år og det har blitt en viktig, høytidelige og naturlig festdag, spesielt for våre barn og unge. Det er de som tar videre våre tradisjoner inn i fremtiden. Jeg håper nasjonaldagsfeiringen skaper gode minner for våre barn og unge.

Stadig flere søker seg tilbake til det samiske og interessen for vår nasjonaldag øker også fra år til år. Feiringen av den samiske kulturen, samiske mattradisjoner, samisk kunst og duodji, og våre språk er viktige for å styrke våre indre bånd. Men det er også viktig fordi det er med på å motvirke fordommer og feilinformasjon om oss. 

Feiringene i dag er forskjellige, akkurat som vi også er forskjellige. Alle har rett til å være stolte av sin samiske bakgrunn og kultur, det finnes ikke bare én måte å være same på. Vi må fortsette å jobbe for et åpent og varmt fellesskap der våre folk kjenner seg velkommen.

For meg er det en stor glede å oppleve at det samiske får være i sentrum og får skinne ved slike anledninger som i dag. Det samiske har vært holdt skjult altfor lenge. Staten hadde som mål å assimilere oss gjennom fornorskningspolitikken, og det har forvoldt mange skader. Det gjelder også majoritetssamfunnet. Den norske befolkningen har ikke fått lære oss å kjenne.

Neste måned behandler Sametingets plenum rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Det er en av de viktigste sakene som Sametinget behandler i vår historie. Det samiske samfunnet signaliserer at vi har tydelige forventninger til myndighetene om hvordan vi ser det som best å gå videre med denne prosessen. Forsoning er et langsiktig mål, som forutsetter at gammel urett blir rettet opp. Det er et stort arbeid som storsamfunnet og norske myndigheter må ta del i. 

Kjære alle sammen,
Samenes nasjonaldag er vår felles dag, uavhengig av landegrensene. På vegne av Sametinget ønsker jeg alle en gledelig feiring.