Medtind AS får støtte til kjøp av fiskefartøy

Sametingsrådet har bevilget 250 000 kroner i støtte til Sondre Elias Hansen med firmaet Medtind AS til innkjøp av fiskefartøyet Mårtind.

-Primærnæringer er viktige for store deler av Sápmi, og fiskeri er spesielt viktig for befolkningen på kysten. Derfor er sametingsrådet veldig glade for å kunne støtte en ung fisker når han vil kjøpe seg sin egen fiskebåt. Mye tyder på at tilskudd til blant annet erverv av båt, har bidratt til en positiv utvikling av fiskeriene i samiske områder,   sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Sondre Elias Hansen er lokalisert i Kamøyvær. Kamøyvær i Nordkapp kommune er i grunnkretsene som er innenfor Sametingets virkeområde for næringstilskudd, og gjør det derfor mulig å gi tilskudd til selskapet.

I søknaden skriver Sondre Elias Hansen at han ønsker å etablere seg i Kamøyvær med eget fiskefartøy. Det er flere i familien hans som er fiskere. I tillegg er miljøet i Kamøyvær svært fiskerirettet. Søker har formell kompetanse og erfaring som fisker.

Tilskuddet på 250 000 kroner bevilges fra tilskuddsordningen Tilskudd til primærnæringer - Marine næringer.