Sametinget beklager feil i svarbrev om valgmanntallet

Sametingets plenumsleder har i dag, 6. juni, avholdt informasjonsmøte for sametingsrepresentanter om valgmanntallet.

Under dagens møte ble det stilt flere spørsmål om innhold i brev som ble sendt ut i begynnelsen av april 2023 til personer som begjærte seg innført i valgmanntallet. Formuleringen i den norske versjonen av svarbrev ble dessverre formulert som avslag, og ikke som en anmodning om at søkeren sender inn flere opplysninger slik intensjonen til Sametinget var.

–  Da vi oppdaget at det var feil formulering i svarbrev fra Sametinget, så ble det sendt ut nye brev med riktig formulering, sier plenumsleder Tom Sottinen (Ap).

Sottinen beklager at innholdet i brev som ble sendt ut i perioden 1. april til 20. april 2023 var formulert som avslag. Sametinget hadde ikke kvalitetssikret at den norske oversettelsen samsvarer med den samiske, og det er sterkt beklagelig.